Poznawaj biogospodarkę z projektem BLOOM!

Data opublikowania: 25 września 2020
logo projektu bloom
logo projektu bloom

Zapraszamy do udziału w niezwykle ciekawym spotkaniu on-line, organizowanym w ramach projektu BLOOM.  Spotkanie "BIOGOSPODARKA - aspekty instytucjonalne i produkcyjne" zorganizowane zostanie na platformie Centrum Nauki Kopernik już dziś w godzinach 12.00-15.00. Czasu zostało niewiele, więc warto się pospieszyć! Rejestracja i udział w spotkaniu online: https://cnk.clickmeeting.com/biogospodarka. Pytanie referentom można zadać za pośrednictwem strony: https://app.sli.do/event/gfnzvt2l.

 Projekt BLOOM to pokrewne do naszego przedsięwzięcie, przybliżające biogospodarkę i różne jej aspekty. Organizartorzy robią to m.in. w niezwykle ciekawej formule webinariów i spotkań on-line o przeróżnej tematyce. Każdy może znaleźć tam coś ciekawego dla siebie, a przy okazji - poznawać bliżej biogospodarkę. Od 21 września 2020 wszystkie wystąpienia dostępne są na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCh8O4XYZ71HE2rJT9ZBhJmA.

Prezentowane tam bloki to m.in. 

1. Bio-produkty

 • Ewelina Jamróz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Innowacje w przemyśle żywnościowymhttps://youtu.be/rD4fEp3-16k
 • Piotr Kacorzyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, EkoPióro – opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych z dodatkiem piór: https://youtu.be/cBBQHK4ETIw
 • Maciej Guzik, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera w Krakowie, PAN, Bakteryjne bio-plastiki – produkcja i zastosowania: https://youtu.be/_DnqjFMTXo8

2. Środowisko

3.  Rozwiązania

 • Janusz Kahl, South Poland Cleantech Cluster, Nowoczesne metody wykorzystania biomasy w gospodarce o obiegu zamkniętym:https://youtu.be/3q20CLT3HRs
 • Roman Bathelt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Rolnictwo precyzyjne sposobem ograniczania środków produkcji,https://youtu.be/TZr3O1nVfXQ
 • Monika Partyka, UNILAB, Biogospodarka w aspekcie wykorzystania jak największej ilości zasobów (potencjał konopii):https://youtu.be/ictCq5yL8JM
 • Marcin Kopyra, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zrównoważony chów zwierząt czynnikiem rozwoju drobnych gospodarstw w kontekście wyzwań biogospodarki:https://youtu.be/lxP7NuCsvdk
 • Marcin Kopyra, Agnieszka Klimek-Kopyra, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Możliwości produkcji i wykorzystania soi w aspekcie biogospodarki: https://youtu.be/wHVrR5zwn4Q

4.  Kwestie instytucjonalne

5. Biogospodarka: inspiracje

 • Magdalena Wojnarowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uciążliwość odorowa a biogospodarka:https://youtu.be/6ekOCJN7yF0
 • Dawid Bedla, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Błękitno-zielona infrastruktura, jako narzędzie planistyczne w gospodarce obiegu zamkniętego w obszarach zabudowanych:https://youtu.be/9aJ1YxdjxqI
 • Krzysztof Chmielowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wybrane urządzenia do zagospodarowania wód opadowych:https://youtu.be/HvymnxbJyAc

Zapraszamy!

Galeria zdjęć

logo projektu bloom
logo uniwersytetu rolniczego w Krakowie
logo Centrum Nauki Kopernik