Partnerzy projektu

Projekt RDI2CluB realizowany jest przez 12 partnerów z 5 krajów, tj.: Finlandii, Polski, Norwegii, Łotwy i Estonii oraz przez 6 organizacji stowarzyszonych. Każde państwo reprezentuje konsorcjum, w skład którego wchodzą przedstawiciele administracji, nauki i biznesu.

PARTNERZY PROJEKTU:

Region Centralnej Finlandii (Finlandia):

  • Uniwersytet Nauk Stosowanych JAMK (partner wiodący projektu – jamk.fi
  • Rada Regionalna Centralnej Finlandii – keskisuomi.fi
  • SSYP Kehitys Oy Ltd. (instytucja wsparcia biznesu) – ssypkehitys.fi

Hrabstwo Hedmark (Norwegia):

Województwo Świętokrzyskie (Polska):

Region Liwonii ds. Planowania (Łotwa):

  • Instytut Rozwiązań Przyjaznych dla Środowiska – vatp.lv
  • Region Liwonii ds. Planowania – vatp.lv

Estonia:

Mapa przedstawiajaca obszar objęty projektem i partnerów projektu

ORGANIZACJE STOWARZYSZONE:

  • Ministerstwo Rolnictwa Estonii
  • Instytut Badań Ekonomicznych Uniwersytetu w Wageningen (WUR)
  • Grupa Bitcomp
  • Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego
  • Biuro Nordyckiej Rady Ministrów na Łotwie

Jednostki samorządu terytorialnego zaangażowane w realizację projektu RDI2CluB
w województwie świętokrzyskim: