Biogospodarka to nasza szansa! Podsumowaliśmy projekt RDI2CluB

Data opublikowania: 25 września 2020
Konferencja on-line z podsumowująca projekt RDI2CluB - stół prezydium
Konferencja on-line z podsumowująca projekt RDI2CluB - stół prezydium

Wszystkim nam zależy na życiu w pięknym, wolnym od zanieczyszczeń i dobrze prosperującym regionie, dbającym o swoich mieszkańców. Najlepszym środkiem do tego, aby to osiągnąć jest naturalnie biogospodarka. To właśnie promowaniu i rozwijaniu tej dziedziny w regionie poświęcono nasz trzyletni projekt RDI2CluB, który oficjalnie podsumowaliśmy 24 września podczas zdalnego spotkania z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego i Członka Zarządu Województwa Marka Jońcy oraz zaproszonych ekspertów. Konferencja moderowana była przez dr Małgorzatę Pink z UR w Krakowie, kierownika projektu BLOOM, pokrewnego przedsięwzięcia, dotyczącego biogospodarki.

Województwo Świętokrzyskie realizuje projekt RDI2CluB od 1 października 2017 r. do 30 września 2020 r. Przedsięwzięcie jest już zatem w fazie finalizacji. Nie oznacza to jednak, że biogospodarka w regionie przestanie się rozwijać, wręcz przeciwnie. Potwierdzili to uczestnicy końcowej konferencji projektu.

- Dzięki projektowi po raz pierwszy zaczęliśmy mówić o naszym województwie w kontekście biogospodarki. Co prawda, jest ona obecna w czterech z siedmiu inteligentnych specjalizacjach regionu, takich jak nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, zasobooszczędne budownictwo, turystyka prozdrowotna czy zrównoważony rozwój energetyczny. Nie patrzyliśmy jednak te dziedzinę w sposób kompleksowy – mówił podczas swojego wystąpienia marszałek Andrzej Bętkowski, który połączył się z uczestnikami on-line z Konwentu Marszałków Województw RP w Zielonej Górze.

O tym, jak perspektywicznym trendem rozwojowym jest biogospodarka może świadczyć także fakt, że wiele krajów Unii Europejskiej posiada odrębne strategie biogospodarki lub odnoszące się do niej dokumenty. W Polsce jest to m.in. „Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”, przyjęta w ubiegłym roku. Nasz region także odnosi się do biogospodarki w wielu dokumentach strategicznych. W ramach samego projektu powstał też  m.in. Regionalny Profil Biogospodarki.

– Jest to koncepcja szczególnie ważna dla regionalnej gospodarki, przenika większość branż i dotyczy bezpośrednio zasobów naszego regionu. Nie jest to jednak zjawisko całkiem nowe, nawiązania do biogospodarki pojawiały się m.in. w Strategii Rozwoju Województwa, jak i Regionalnej Strategii Innowacji. Znajdzie się ona także w konsultowanym właśnie projekcie Strategii Rozwoju Województwa po roku 2030, jednak po raz pierwszy będzie ona  ujęta jako samoistne pojęcie – wyjaśnił podczas swojej prezentacji zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ Tomasz Janusz.

Biogospodarka była obecna także w wielu przedsięwzięciach Regionalnego Programu Operacyjnego, w latach 2014-2020 było to 316 umów na 370 mln zł, które pozyskali rolnicy, firmy oraz samorządy m.in. na produkcję ekologicznej żywności, turystykę prozdrowotną, budownictwa zasobooszczedne czy zieloną energię.

Możliwości, jakie biogospodarka stwarza firmom prezentowała w wystąpieniu „Biogospodarka szansą dla rozwoju zielonych biznesów” Katarzyna Błachowicz, członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej  Recyklingu. Podkreśliła w nim istotę nowego spojrzenia na kwestię gospodarki odpadami.

– Element ten jest bardzo ważny dla gospodarki obiegu zamkniętego i rozwoju naszego regionu, łączy wiele branż i podmiotów, które przetwarzają i ponownie zagospodarowują zasoby, uznawane dotąd za odpady. Pamiętajmy, że GOZ to nie tylko odpady, ale też gazy cieplarniane i zużycie zasobów wodnych – wyjaśniła, dodając, że na inwestycje w tej dziedzinie UE przeznaczy 1 bln zł w ciągu najbliższej dekady. – Warto szukać nowych rozwiązań, związanych z transformacją tradycyjnej gospodarki. W 2017 roku w biogospodarce zatrudnionych było 17,5 mln osób, a do 2030, może powstać  nawet 1 milion nowych miejsc pracy - mówiła.

Dużym  sukcesem projektu RDI2CluB było zainspirowanie tematem biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego dzieci i młodzieży. Już w ubiegłym roku temat ten podjął m.in. Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, o czym opowiedział Oskar Frydrych, przewodniczący młodzieżowej Komisji Ochrony Środowiska.

– Pomysły na zaangażowanie się w rozwój  biogospodarki pojawiały się już wcześniej, także w ramach współpracy z projektem RDI2CluB. Teraz jednak możemy opiniować działania dotyczące tej dziedziny w naszym regionie, także nową Strategię Rozwoju Województwa. Część z nas prowadzi obecnie także własny projekt, dotyczący budowania świadomości o biogospodarce w regionie pod nazwą SmogOut  - mówił.

Prezentacje zakończyła dyskusja. Marek Jońca, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zaznaczył wówczas: - Biogospodarka i zrównoważony rozwój to przyszłość, które pomoże zaspokoić potrzeby i pobudzić do działania. Ten projekt i dzisiejsza konferencja jest też odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na rozwój nauki, bez której będzie trudno nadrobić dystans do bardziej zaawansowanych  krajów. Kształtuje nowy rynek pracy, produkcję i usługi, który wymagają wiedzy i umiejętności oraz specjalistów w tej dziedzinie. Musimy zrozumieć, że to właśnie biogospodarka jest w stanie pobudzić i utworzyć nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i  poprzemysłowych – zaznaczył.

Tadeusz Pęczek, prezes firmy EPRD oraz Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis, podkreślił sceptyczne spojrzenie przedsiębiorców na te kwestie. – Biznes odnosi się do biogospodarki bardziej pod kątem rentowności, niż idei. To temat wielosektorowy w odróżnieniu od innych branż. Dlatego, oprócz ukierunkowania w typowych dziedzinach, moim zdaniem, powinniśmy się skupić na kilku najmocniejszych stronach i wzmacniać je. To m.in.  bioróżnorodność. Mamy jeden z większych w kraju udział obszarów chronionych – radził. Sieciowanie i współpracę firm ułatwić może m.in. stworzona w projekcie internetowa platforma Biobord.eu, w której testowaniu i współtworzeniu uczestniczyło Pro Civis.

We wsparciu przedsiębiorców pomóc ma utworzone w ramach projektu Centrum Wiedzy i Rozwoju Biogospodarki, stworzone przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne. – W RCNT zapoczątkowaliśmy hub dotyczący biogospodarki, którego celem jest pomaganie mikro i małym firmom w dostępie do zewnętrznych środków, pisaniu wniosków i prowadzeniu projektów związanych z biogospodarką – mówiła w dyskusji Monika Malanowicz z RCNT.

RDI2CluB to flagowy projekt w obszarze Polityki Biogospodarki w ramach Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR).  Wspólnie prowadzi go u siebie 5 krajów - każdy z nich reprezentowany przez konsorcjum złożone z przedstawicieli administracji, nauki i biznesu. W Polsce zadanie prowadzone jest tylko w naszym regionie przez Województwo Świętokrzyskie (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - partner administracyjny), Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (partner naukowy) oraz Fundację Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis (partner biznesowy). Jako lider całego projektu wystepuje Uniwersytet nauk Stosowanych JAMK z Regionu Centralnej Finlandii. Projekt RDI2CluB współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.  

Zapraszamy także do obejrzenia relacji wideo z konferencji oraz zapoznania się z załączonymi materiałami pokonferencyjnymi:

Galeria zdjęć

Konferencja on-line z podsumowująca projekt RDI2CluB - stół prezydium
Konferencja on-line z podsumowująca projekt RDI2CluB - ekran prezentacji
Konferencja on-line z podsumowująca projekt RDI2CluB - marszałek Andrzej Bętkowski łączący się on-line
Konferencja on-line z podsumowująca projekt RDI2CluB - stół prezydium
Konferencja on-line z podsumowująca projekt RDI2CluB - prezydium
Konferencja on-line z podsumowująca projekt RDI2CluB - prezydium i ekran
Konferencja on-line z podsumowująca projekt RDI2CluB - wydrukowana prezentacja
Konferencja on-line z podsumowująca projekt RDI2CluB - wydrukowane materiały konferencyjne

Załączone pliki: