Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

Data opublikowania: 16 września 2021
Kula ziemska w przestrzeni kosmicznej
Kula ziemska w przestrzeni kosmicznej

16 września 2021 r. przypada 34 rocznica podpisania Protokołu montrealskiego (PM) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO). W tym dniu obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, ustanowiony przez ONZ.

Światło słoneczne to warunek życia na ziemi. Jednak ilość energii słonecznej docierającej do naszej planety jest zbyt duża, wskutek powstania tzw. dziury ozonowej. Warstwa ozonowa to delikatna gazowa osłona chroniąca przed nadmiernym promieniowaniem UV Słońca, a tym samym m.in. chorobami skóry czy zaćmą, ale także chroniąca rośliny i uprawy. Główną przyczyną zjawiska była emisja gazów zubożających warstwę ozonową, stosowanych w aerozolach i chłodziarkach, takich jak lodówki i klimatyzatory. Kiedy naukowcy pod koniec lat 70. XX wieku odkryli, że działalność człowieka przyczynia się do spadku stężenia ozonu w atmosferze ziemskiej zaczęli bić na alarm.  Szacuje się, że wskutek podejmowanych działań stopniowe odradzanie się warstwy ozonowej Ziemi w tempie 1-3% w ciągu 10 lat doprowadzi do powrotu stężeń ozonu w stratosferze:

- nad północną półkulą Ziemi do pierwotnego stanu już w 2030 r.,

- nad półkulą południową do 2050 r.,

- nad regionami polarnymi do 2060 r.

W 1985 roku państwa Wspólnoty Europejskiej podpisały konwencję wiedeńską w sprawie ochrony warstwy ozonowej. Dwa lata później uzgodniono porozumienie zwane protokołem montrealskim, na mocy którego rządy, naukowcy i przemysł zobowiązywali się do współpracy na rzecz ograniczenia emisji gazów powodujących zubażanie warstwy ozonowej oraz prowadzenia badań nad skutkami zaniku warstwy ozonowej. Podjęte działania przynoszą sukcesy. Oczekuje się, że w połowie XXI wieku warstwa ozonowa zregeneruje się do poziomu sprzed 1980 roku.

Dlatego też Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej powinien stać się inspiracją dla bardziej ambitnych działań w zakresie wprowadzania alternatywnych technologii, zwłaszcza w sektorze chłodnictwa.

źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/16-wrzesnia---miedzynarodowy-dzien-ochrony-warstwy-ozonowej2

https://www.imgw.pl/wydarzenia/ozoneforlife-dzis-miedzynarodowy-dzien-ochrony-warstwy-ozonowej