Zapraszamy na konferencję: Razem tworzyMY Ekoświętokrzyskie

Data opublikowania: 17 lutego 2022
plakat promujący konferencję
plakat promujący konferencję

O proekologicznych działaniach samorządów i przedsiębiorców podczas XXII Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH 23-24.02.2022

Jakie wyzwania ekologiczne stoją przed samorządami i przedsiębiorcami? Jakie działania pozwolą na zminimalizowanie negatywnych zjawisk klimatycznych? W jaki sposób model gospodarki o obiegu zamkniętym pozwoli zmniejszyć zużycie surowców oraz ilości wytwarzanych odpadów? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać podczas konferencji „Razem Tworzymy Ekoświętokrzyskie”- 24.02.2022

Konferencja zorganizowana zostanie przez Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podczas targów Ekotech. Na wspólnym stoisku pojawią się także materiały dot. projektu RDI2CluB.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno samorządów jak i przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych kwestiami związanymi z ochroną środowiska. Na Konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z wdrażaniem  obecnej unijnej polityki Europejskiego Zielonego Ładu w celu dążenia do osiągnięcia zeroemisyjnej gospodarki. Zostaną zaprezentowane dobre praktyki, ale również pomysły i gotowe przykłady działań minimalizujących oddziaływanie negatywnych zmian klimatu, szczególnie w zakresie ochrony powietrza. Poruszone zostaną również kwestie związane z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ze stosowaniem zielonych zamówień publicznych w kontekście GOZ. W ramach prezentacji omawiana będzie także tematyka związana z  wydawaniem decyzji administracyjnych w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z uznaniem przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, utratą statusu odpadu, handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, pozwoleń zintegrowanych. Zostanie utworzony również punkt informacyjny gdzie pracownicy Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach będą udzielali informacji zainteresowanym osobom.

Konferencja „Razem Tworzymy EkoŚwiętokrzyskie” planowana jest na 24 lutego 2022 r. i towarzyszyć będzie jednemu z największych wydarzeń dedykowanym recyklingowi i segregowaniu odpadów. Oprócz przedstawicieli samorządów, wydarzenie gromadzi także branżowych specjalistów, zajmujących się gospodarką komunalną w gminach oraz specjalistów ochrony środowiska z różnych instytucji. W programie Ekotech pojawią się również warsztaty dot. prawidłowego zagospodarowania  odpadów komunalnych oraz zasad segregacji odpadów. Zakres branżowy targów jest bardzo szeroki: od urządzeń do utrzymania czystości ulic, budynków i pomieszczeń, przez sprzęt i pojazdy dla sektora gospodarki komunalnej, aż po rozwiązania informatyczne i zagadnienia dot. gospodarki odpadowej i wodno – ściekowej.

Równocześnie z wystawą Ekotech kielecki ośrodek wystawienniczy organizuje Targi Odnawialnych Źródeł Energii Enex - wydarzenie dedykowane branży OZE.

Aby wziąć udział w konferencji należy dokonać wcześniejszej rejestracji.

ZAPRASZAMY!

Galeria zdjęć

Program Konferencji
zaproszenie na konferencję

Załączone pliki: