Gospodarka obiegu zamkniętego tematem przewodnim warsztatów w Estonii

Data opublikowania: 9 lipca 2018
Gospodarka obiegu zamkniętego tematem przewodnim warsztatów w Estonii
Gospodarka obiegu zamkniętego tematem przewodnim warsztatów w Estonii

W ramach  realizacji projektu #R043 RDI2CluB  w dniach 5-7 czerwca 2018 r. odbyły się warsztaty transnarodowe oraz posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu w Estonii. Organizatorem     wydarzenia     był     estoński   partner   projektu – Instytut Środowiska w Sztokholmie, ośrodek w Tallinnie, we współpracy   z   partnerem   wiodącym   –   Uniwersytetem   Nauk   Stosowanych   JAMK z Regionu Centralnej Finlandii.

Program wizyty obejmował omówienie harmonogramów działań projektowych – realizacja i plany do końca 2018 roku, wspólne warsztaty dot. wypracowania koncepcji realizacji poszczególnych działań, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie biogospodarki oraz wizytę w gospodarstwie rolnym i biogazowni, prowadzonych wg modelu gospodarki obiegu zamkniętego. Polega ona na tym, że instalacja do produkcji biogazu, warta 6 mln Euro, produkuje po 2MW energii cieplnej i elektrycznej, wykorzystując m.in. bioodpady z gospodarstwa oraz przeterminowaną żywność. Wytworzone ciepłe powietrze używane jest do ogrzewania, natomiast z energii elektrycznej korzysta gospodarstwo, jak i znajdująca się w pobliżu szkoła oraz budownictwo wielorodzinne w pobliskiej miejscowości. Przykład tego gospodarstwa „odbiega od preferowanego w Polsce modelu gospodarstwa rodzinnego, chyba jednak bardziej cieszącego oko, ale jest dobrym przykładem gospodarki obiegu zamkniętego” – podsumowuje pan Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach.

W wizycie uczestniczyli prawie wszyscy partnerzy Projektu z 5 krajów, w tym z województwa świętokrzyskiego: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis. Delegacje obejmowały zarówno pracowników merytorycznych, członków Komitetu Sterującego, jak również członków Zespołu Doradczego.

Galeria zdjęć

Gospodarka obiegu zamkniętego tematem przewodnim warsztatów w Estonii