O gospodarce obiegu zamkniętego podczas targów ochrony środowiska EKOTECH 2023

Data opublikowania: 30 marca 2023
stoisko urzędowe
stoisko urzędowe

W ramach zrealizowanych w dniach 8-9.03.2023 w kieleckim ośrodku wystawienniczym XXIII Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zorganizował konferencję pn. „Razem tworzyMY Ekoświętokrzyskie”.

Tematem przewodnim konferencji była gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), a także zagadnienia dot. innowacji i technologii z dziedziny ochrony środowiska, źródeł finansowania i aspektów prawnych z nimi związanych. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców, związków międzygminnych, administracji publicznej, zarządzających instalacjami komunalnymi. Prowadzący podkreślali potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń, dotyczących najnowszych, proekologicznych rozwiązań wdrażających gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym nierozerwalnie łączy się z rozwojem innowacyjności, tworzeniem nowych modeli biznesowych i zwiększaniem świadomości środowiskowej społeczeństwa, a w efekcie przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności gospodarki. Aby temu sprostać, niezwykle istotna jest współpraca pomiędzy społeczeństwem, administracją publiczną oraz środowiskiem naukowym i biznesem – powiedział wicemarszałek Marek Bogusławski.

Konferencja skupiła się na 3 obszarach dyskusyjnych: innowacyjności wdrażanych technologii, kwestii finansów wspierających te technologie i na rozwiązaniach prawnych.

O innowacyjnych przedsięwzięciach, możliwościach osiągnięcia samodzielności energetycznej mówili: Krzysztof Wawszczak – dyrektor handlowy Energy Trade Solutions S.A. z Holdingu EkoEnergia Polska, Katarzyna Błachowicz – wiceprezes Zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu i koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Magdalena Szczukiewicz – dyrektor ds. Rozwoju i Marketingu  Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A., a także dr Ewa Krasuska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Tomasz Janusz, wicedyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mówił o finansowaniu inwestycji proekologicznych ze środków regionalnych. Zaprezentowano także możliwości uzyskiwania środków finansowych, będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  ospodarki Wodnej w Warszawie.

Aspekty prawne związane z wdrożeniem rozwiązań, prowadzących do gospodarki o obiegu zamkniętym poruszyły dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. Akademii Górniczo-Hutniczej – Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk i Katarzyna Wolny-Tomczyk z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych ECO LEGAL.

W ramach targów UMWŚ - Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami wspólnie z Dep. Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych - przygotował dla zwiedzających stoisko ekspozycyjne poświęcone zagadnieniom związanym z racjonalnym gospodarowaniem odpadami oraz szeroko pojętą ochroną środowiska i klimatu. Udostępniono materiały dot. zrealizowanego projektu RDI2CluB, w tym przede wszystkim Katalog 25 najlepszych praktyk na innowacyjność biogospodarki w Regonie Morza Bałtyckiego. Jako ciekawostkę zaprezentowano jadalne talerze biodegradowalne z otrąb pszennych, które stanowią doskonałą alternatywę dla jednorazowych talerzy plastikowych. Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających.

W Targach EKOTECH wzięli udział specjaliści z branży komunalnej, najlepsi producenci maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce odpadami oraz producenci rozwiązań transportu odpadów czy usług związanych z segregowaniem śmieci.

 

Galeria zdjęć

zwiedzający na stoisku urzędowym
otwarcie konferencji przez dyrekcję
ekozgniatarka
mowi Wioletta Czarnecka
prezentacja firmy makieta
prezentacja podczas konferencji
robot solarny
słuchający wykładów
prelegent
uczestnicy
prelegent
wspolne zdjecie prelegentow
katalog 25 cases