Informacja o projekcie #R043 RDI2CluB na Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego

Data opublikowania: 10 lipca 2018
Informacja o projekcie  #R043 RDI2CluB na Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego
Informacja o projekcie  #R043 RDI2CluB na Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego

Stan realizacji projektu #R043 RDI2CluB oraz konsultacje regionalnego profilu biogospodarki województwa świętokrzyskiego były przedmiotem spotkania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych samorządowy ze świętokrzyskimi partnerami projektu.

4 lipca 2018 r. partnerzy projektu #R043 RDI2CluB przedstawili na posiedzeniu Zarządu Województwa informację na temat aktualnego stanu realizacji oraz planowanych do końca 2018 roku działań. Pani Ewa Kapel-Śniowska – z-ca dyrektora Departamentu Promocji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki, koodrynator projektu z ramienia UMWŚ (PP8) przedstawiła informacje ogólne, strukturę zarządzania oraz poziom realizacji projektu całego i z perspektywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Pan Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UMWŚ omówił regionalny profil biogospodarki województwa świętokrzyskiego oraz logikę projektową.

Panowie Tadeusz Pęczek, prezes Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro-Civis, partnera gospodarczego w projekcie oraz Michał Piast, dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, partnera naukowego w projekcie, zaprezentowali swoje obowiązki projektowe oraz swoje spojrzenie na potencjał świętokrzyskiej biogospodarki.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas podkreślił konieczność ścisłej współpracy zespołu odpowiedzialnego za politykę regionalną, w tym w szczególności opracowującego założenia programowe na kolejną perspektywę finansową w UE oraz aktualizację regionalnych dokumentów strategicznych ze świętokrzyskim partnerstwem projektowym #R043 RDI2CluB na rzecz uwzględnienia biogospodarki oraz odpowiednich środków na jej rozwój w przygotowywanych dokumentach i działaniach.

Galeria zdjęć

Informacja o projekcie  #R043 RDI2CluB na Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego