Biogospodarka – potencjał rozwoju gospodarczego Regionu Świętokrzyskiego i Polski w oparciu o zasoby biomasy

Data opublikowania: 7 maja 2019
Biogospodarka – potencjał rozwoju gospodarczego Regionu Świętokrzyskiego i Polski w oparciu o zasoby biomasy
Biogospodarka – potencjał rozwoju gospodarczego Regionu Świętokrzyskiego i Polski w oparciu o zasoby biomasy

Temat ten stanowił hasło przewodnie podczas wykładu dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, który odbył się 27 kwietnia 2019 r. w budynku Politechniki Świętokrzyskiej. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kluczowymi założeniami i zadaniami projektu # R043 RDI2CluB. Poznali oni podstawową terminologię z zakresu biogospodarki, dowiedzieli się również na czym polega piramida biogospodarki. Kluczowym elementem wykładu było przedstawienie znaczenia biogospodarki pod kątem wyzwań społecznych, zapotrzebowania na żywność wysokiej jakości, zmian klimatycznych czy malejących zasobów surowców kopalnych. Celem wykładu było podnoszenie świadomości społeczeństwa nt. biogospodarki i kształtowanie postaw pro-ekologicznych. Zajęcia poprowadził pan Tadeusz Pęczek, Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis.

Powyższe wydarzanie odbyło się w ramach realizacji JAP regionalnego nr 2.3 pt.: Podniesienie świadomości/kompetencji nt. biogospodarki oraz inteligentnego i zrównoważonego wykorzystania biozasobów wśród interesariuszy biogospodarki oraz społeczeństwa.

Galeria zdjęć

Biogospodarka – potencjał rozwoju gospodarczego Regionu Świętokrzyskiego i Polski w oparciu o zasoby biomasy
Biogospodarka – potencjał rozwoju gospodarczego Regionu Świętokrzyskiego i Polski w oparciu o zasoby biomasy
Biogospodarka – potencjał rozwoju gospodarczego Regionu Świętokrzyskiego i Polski w oparciu o zasoby biomasy