O biogospodarce z gośćmi z Finlandii, Norwegii, Estonii i Łotwy Wizyta benchmarkingowa w Województwie Świętokrzyskim.

Data opublikowania: 3 czerwca 2019
O biogospodarce z gośćmi z Finlandii, Norwegii, Estonii i Łotwy Wizyta benchmarkingowa w Województwie Świętokrzyskim.
O biogospodarce z gośćmi z Finlandii, Norwegii, Estonii i Łotwy Wizyta benchmarkingowa w Województwie Świętokrzyskim.

Międzynarodowi partnerzy z Finlandii, Norwegii, Łotwy i Estonii zagoszczą w  dniach 3-6 czerwca 2019 r. w Województwie Świętokrzyskim.

Prawie 30-osobowa grupa ekspertów zagranicznych będzie uczestniczyła w wizytach benchmarkingowych i warsztatach transnarodowych nt. rozwoju biogospodarki. W programie partnerzy projektu będą mieli możliwość zapoznania się z podmiotami z sektorów: żywnościowego,  energetycznego, budowlanego, wykorzystania i utylizacji odpadów. Program prezentujący potencjał sektora żywnościowego województwa świętokrzyskiego obejmuje wizyty w: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opatowie, Grupie Producenckiej „AG FOOD” w Jasienicy oraz zakładzie Dreher Poland w Koprzywnicy. Będzie to okazja do prezentacji potencjału tych firm i wymiany doświadczeń z gośćmi zagranicznymi. Program dotyczący biogospodarki, bio-energetyki i niskoemisyjnego budownictwa drewnianego zakłada wizyty w:  unikatowym na skalę europejską Gospodarstwie Nasienno- Szkółkarskim  w Sukowie – Papierni, prowadzonym przez Lasy Państwowe, gdzie odbędą się prezentacje potencjału Lasów Państwowych oraz możliwości rozwoju budownictwa niskoemisyjnego w województwie świętokrzyskim; wizyty w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Promniku oraz firmie Defro w Strawczynie, specjalizującej się w produkcji pieców 5-generacji do zgazowania pelletu, a także w firmie Plastinvest z Suchedniowa specjalizującej się w innowacyjnych technologiach obróbki materiałów. Warto dodać, że wśród zagranicznych uczestników są specjaliści z zakresu niskoemisyjnego budownictwa drewnianego m.in. z Norwegii.

Ważnym punktem wizyty będzie odwiedzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim – partnera projektu, w strukturach którego otwarte zostało Centrum Wiedzy i Rozwoju Biogospodarki – świętokrzyski bio-hub. Centrum będzie animować działania wspierające rozwój biogospodarki, a w szczególności rozwój przedsiębiorczości w obszarze biogospodarki. Partnerzy odwiedzą również Centrum Nauki Leonardo Da Vinci. Przez cały czas wizyty realizowany będzie intensywny program warsztatów poświęcony rozwojowi kolejnych produktów projektowych, w szczególności: elektronicznej platformy współpracy biogospodarczej - Bioboard.eu oraz modelu zarządzania innowacyjnymi ekosystemami biogospodarczymi. 

Park Etnograficzny w Tokarni, Muzeum Wsi Kieleckiej to kolejny punkt wizyty, pokazujący świętokrzyskie i polskie tradycje budownictwa drewnianego. Goście zapoznają się ze tradycyjnymi regionalnymi potrawami produkowanymi przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Świętokrzyskiego, oraz z działalnością samej Sieci. Park Etnograficzny w Tokarni łączy zatem wartości zaprezentowane zarówno w programie żywnościowym i  programie nawiązującym do biogospodarki, a szczególnie niskoemisyjnego budownictwa drewnianego.  

Uczestnicy wizyty benchmarkingowej odwiedzą także Politechnikę Świętokrzyską gdzie zapoznają się z projektami biogospodarczymi realizowanymi na uczelni oraz zwiedzą nowatorski budynek Energis w całości zasilany z odnawialnych źródeł energii. 

Organizatorami wizyty są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne oraz Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis, partnerzy projektu RDI2CluB.    

 (* benchmarking – międzynarodowy proces uczenia się)