Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem

Data opublikowania: 12 czerwca 2019
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem

Międzynarodowi partnerzy z Finlandii, Norwegii, Łotwy i Estonii przybyli w świętokrzyskie  z wizytą benchmarkingową w ramach realizacji projektu  RDI2CluB.

Wizyta benchmarkingowa odbyła się w  dniach 3-6 czerwca 2019 r. w Województwie Świętokrzyskim. Motywem przewodnim wizyty był innowacyjny powrót do tradycji i wykorzystanie doświadczeń minionych pokoleń w zakresie przetwórstwa spożywczego oraz budownictwa drewnianego w procesie tworzenia nowoczesnej biogospodarki na ziemi świętokrzyskiej.

Prawie 30-osobowa grupa ekspertów zagranicznych zapoznała się z potencjałem sektora spożywczego-przetwórczego w regionie. Goszcząc na ziemi sandomierskiej i opatowskiej partnerzy zagraniczni poznali tradycyjne metody uprawy owoców, a także nowoczesne rozwiązania zastosowane w procesie ich przechowywania i przetwórstwa. Umożliwiły to wizyty w Grupie Producenckiej „AG FOOD” w Jasienicy oraz zakładzie Dreher Poland w Koprzywnicy czy w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opatowie, gdzie królowała kluczowa marka Świętokrzyska – krówka opatowska. „Smaki regionu świętokrzyskiego” zostały także zaprezentowane podczas prezentacji Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Świętokrzyskiego.  Prezentacja i degustacja świętokrzyskiej oferty kulinarnej miała miejsce w Muzeum Wsi Kieleckiej - Parku Etnograficznym w Tokarni.

„Historię trzeba zachować, natomiast współczesność ciągle budować” – powiedział pan Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który podkreślił, że powrót do tradycji jest ważny, dlatego budując biogospodarczą przyszłość regionu  należy wykorzystać wspaniałe doświadczenia z przeszłości. Miejscem, które swoją historią nawiązuje do kieleckich tradycji budownictwa drewnianego jest właśnie Park Etnograficzny w Tokarni. Ekspozycja obejmuje oryginalne i zrekonstruowane obiekty drewniane. Czerpanie z tych tradycji budowlanych pozwoli na wsparcie sektora niskoemisyjnego budownictwa drewnianego we współczesnych technologiach w regionie świętokrzyskim.

Ważnym elementem programu były wizyty w instytucjach i firmach działających w obszarach biogospodarki i bio-energetyki, m.in: w unikatowym na skalę europejską Gospodarstwie Nasienno-Szkółkarskim w Sukowie – Papierni, prowadzonym przez Lasy Państwowe; w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Promniku; firmie Defro w Strawczynie, specjalizującej się w produkcji pieców 5-generacji do zgazowania pelletu; w firmie Plastinvest z Suchedniowa, specjalizującej się w innowacyjnych technologiach obróbki materiałów; a także na Politechnice Świętokrzyskiej, mogącej pochwalić się m.in.: nowatorskim budynkiem Energis, w całości zasilanym z odnawialnych źródeł energii. 

Kluczowym składnikiem wizyty był intensywny program seminaryjno-warsztatowy, w ramach którego partnerzy wymieniali informacje nt. realizowanych pilotaży lokalnych i innych działań mających na celu wypracowanie produktów projektu RDI2CluB, min.: rozwój wirtualnej platformy wymiany wiedzy i wsparcia rozwoju przedsiębiorczości biogospodarczej na obszarach wiejskich na terenie regionów partnerskich projektu RDI2CluB, tj. w Województwie Świętokrzyskim (Polska), regionie Centralnej Finlandii (Finlandia), Hrabstwie Hedmark (Norwegia), Regionie Vidzeme (Łotwa) oraz w Estonii. Tę część programu wizyty zorganizowano w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim, w strukturach którego w lutym 2019 r. utworzono Centrum Wiedzy i Rozwoju Biogospodarki – świętokrzyski bio-hub. Centrum będzie pełniło funkcję animatora działań rozwijających świętokrzyską biogospodarkę. Będzie to miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy oraz nawiązywania współpracy w obszarze biogospodarki. „Realizujemy poprzez klub biogospodarki projekt związany z opracowaniem profilu biogospodarczego dla regionu świętokrzyskiego, niezbędny w nowej perspektywie finansowej do sięgania po dodatkowe środki unijne” – powiedział pan Sławomir Neugebauer, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Dokumenty strategiczno-operacyjne stanowią kolejne efekty realizacji międzynarodowego projektu RDI2CluB. Biogospodarka jest jednym z największych i najważniejszych sektorów Unii Europejskiej, obejmującym m.in.: leśnictwo, rolnictwo, rybołówstwo, produkcję żywności, bioenergii i bioproduktów. Przewiduje się, że bioprzemysł może stworzyć do 2030 r. ok. 1 milion nowych zielonych miejsc pracy, w szczególności na obszarach wiejskich i na terenach przybrzeżnych UE. W następnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej planowane są znaczące środki na rozwój biogospodarki, zarówno z puli funduszy strukturalnych na państwa członkowskie, ale również z unijnych środków scentralizowanych. W ramach Programu Horyzont 2020 (2014-2020) zainwestowano już blisko 4 miliardy EUR w rozwój biogospodarki, a przewiduje się zainwestowanie kolejnych 10 miliardów EUR w ramach Programu Horyzont Europa (2021-2027).  

* benchmarking – międzynarodowy proces uczenia się.

Galeria zdjęć

Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem
Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Świętokrzyskiem