Chcesz wiedzieć więcej o projekcie – zapraszamy do lektury Planu Działań Wspólnych

Data opublikowania: 3 września 2019
Bioecenomy ecosystem
Bioecenomy ecosystem

Partnerzy sieci Biobord wypracowali Plan Działań Wspólnych jako regionalne i transnarodowe mapy drogowe na rzecz wzmocnienia innowacyjnych ekosystemów biogospodarki. Plan Działań Wspólnych ma na celu wsparcie inteligentnej i zrównoważonej biogospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu na obszarach wiejskich w pięciu krajach Regionu Morza Bałtyckiego zaangażowanych w projekt „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki” współfinansowanego z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Plan Działań Wspólnych zawiera działania i środki wdrażane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch regionów. Plan Działań Wspólnych został uzgodniony podczas warsztatów w Hedmark, podczas spotkań dwustronnych oraz dialogu w regionach. W rezultacie, partnerstwo zidentyfikowało pewne działania o zasięgu krótko, średnio i długofalowym wspierające współpracę potrójnej helisy (administracja, biznes, nauka) na poziomach regionalnym i międzyregionalnym.  

Niektóre z tych działań dwustronnych, takie jak wizyty studyjne, planowanie wspólnych projektów, wymiana wiedzy są już w toku. Wszyscy członkowie sieci i użytkownicy platformy Biobord mogą przyłączyć się do tej podróży na Forum Biobord, na którym ciągle trwa praca nad zwiększeniem ich oddziaływania poprzez dzielenie się informacjami, wspólne planowanie, rozwój wiedzy, jak również koordynację bieżących działań.

Plan Działań Wspólnych i Plan Działań Regionalnych są dostępne w wersji angielskiej na stronie: https://www.jamk.fi/en/Research-and-Development/RDI-Projects/rdi2club/results/

Poniżej prezentujemy Plan Działań Wspólnych i Plan Działań Regionalnych w języku polskim. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Galeria zdjęć

Chcesz wiedzieć więcej o projekcie – zapraszamy do lektury Planu Działań Wspólnych
Chcesz wiedzieć więcej o projekcie – zapraszamy do lektury Planu Działań Wspólnych
Chcesz wiedzieć więcej o projekcie – zapraszamy do lektury Planu Działań Wspólnych
Chcesz wiedzieć więcej o projekcie – zapraszamy do lektury Planu Działań Wspólnych
Chcesz wiedzieć więcej o projekcie – zapraszamy do lektury Planu Działań Wspólnych

Załączone pliki: