Gospodarka obiegu zamkniętego w Polsce – konferencja oto-GOZ

Data opublikowania: 25 września 2019

W dniu 23 września 2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zorganizowało konferencję pn. „GOSPOSTRATEG – oto-GOZ”. GOZ – czyli gospodarka obiegu zamkniętego – to koncepcja gospodarki, w której zamiast „wyprodukować, zużyć, wyrzucić”, staramy się wykorzystywać jak najmniej zasobów, w pełni je wykorzystać, użytkować jak najdłużej i … jak najmniej wyrzucić. A nawet to co wyrzucamy staramy się na powrót zamienić na surowiec (m.in. poprzez segregację odpadów). W ten sposób zataczamy koło i zamykamy obieg. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce to duże wyzwanie, przed którym stoi nie tylko Polska, ale i cały świat. A liderem na tej drodze są …. Chiny, które krajowe założenia GOZ wprowadziły już w 2002 roku.

Od 2015 r. tematyka GOZ jest również wprowadzana w politykach Unii Europejskiej. W tym roku we wrześniu Polska dołączyła do grona ponad 30 krajów i regionów, które wypracowały dokumenty strategiczne wdrażające GOZ, kiedy to Rada Ministrów przyjęła „Mapę drogową transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” (https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/rada-ministrow-przyjela-projekt-mapy-drogowej-goz ). Jak jednak zmierzyć, czy osiągnęliśmy zakładane cele? Jakie są nasze mocne i słabe strony w zakresie GOZ? Na te i inne pytania ma odpowiedzieć projekt „oto-GOZ”, w ramach którego zostaną m.in. wypracowane wskaźniki GOZ na poziomie kraju, regionów i miast, w ramach konsultacji z przedstawicielami biznesu, administracji, nauki, organizacji pozarządowych i konsumentów. W konferencji i prowadzonych konsultacjach brał również udział przedstawiciel projektu RDI2CluB.

Program konferencji wraz z materiałami oraz informacje na temat GOZ znajdą Państwo na stronie http://konferencja-pan.pl/konf-otogoz/