O biogospodarce w kraju tulipanów

Data opublikowania: 10 maja 2018
O biogospodarce w kraju tulipanów
O biogospodarce w kraju tulipanów

W dniach 17-20 kwietnia 2018 r. partnerzy projektu RDI2CluB uczestniczyli w pierwszej wizycie benchmarkingowej, organizowanej w Niderlandach (Holandii). Organizatorem wydarzenia był Region Liwonii ds. Planowania (Łotwa) i lider projektu – Uniwersytet Nauk Stosowanych JAMK z Regionu Centralnej Finlandii.

W wizycie uczestniczyli przedstawiciele trzech polskich partnerów projektu z województwa świętokrzyskiego: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego i Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis.

Celem wizyty było poznanie holenderskich rozwiązań dotyczących tworzenia warunków sprzyjających budowaniu regionalnej biogospodarki na przykładzie klastra Biobased Delta, jednego z wiodących holenderskich bioklastrów. Jak podkreślali gospodarze, receptą na sukces jest aktywna regionalna współpraca, angażująca władze regionalne, środowisko akademickie i biznes oraz przyjęcie modelu finansowania klastra, w którym partycypują władze regionalne i partnerzy biznesowi, przy udziale funduszy zewnętrznych. Dzięki takiemu modelowi współpracy w ciągu zaledwie 10 lat klaster Biobased Delta stał się jednym z głównych motorów regionalnego rozwoju, tworząc nowe miejsca pracy i perspektywy rozwoju na przyszłość dzięki innowacjom w obszarze biogospodarki. Podstawą sukcesu jest również ciągłe podnoszenie świadomości społeczności lokalnej odnośnie pozytywnego wpływu biogospodarki na jakość życia i rozwój gospodarczy oraz umiejętność zachęcania firm do współpracy.

Podczas wizyty gospodarze zaprezentowali działalność czołowych firm i instytutów badawczych z obszaru biogospodarki działających na terenie regionu południowo-zachodnich Niderlandów, m.in. oddziału firmy SABIC, lidera w branży petrochemicznej, Kampusu Zielonej Chemii w Bergen op Zoom, cukrowni Nieuw-Prinsenland i spółdzielni rolno-przemysłowej Cosun, zrzeszającej ponad 9000 rolników i znanej m.in. dzięki produktom firm Suiker Unie i Aviko, jak również Bio Process Facility w Delft. Uczestnicy wzięli udział w międzynarodowej konferencji Natural Fibertastic 2018 poświęconej wykorzystaniu włókien naturalnych m.in. w tzw. „zielonym budownictwie”.

Więcej szczegółów o wydarzeniu:

https://www.swietokrzyskie.pro/o-biogospodarce-w-kraju-tulipanow/

https://www.facebook.com/SPWZ.Swietokrzyskie/?hc_ref=ARTN3VzsxaPQShLOGKHV0L_uao2t8wedX2q3kX9jtmfW0w6RM9A5NdlfS6OizR0YtXI

Galeria zdjęć

O biogospodarce w kraju tulipanów
O biogospodarce w kraju tulipanów
O biogospodarce w kraju tulipanów
O biogospodarce w kraju tulipanów