O projekcie RDI2CluB podczas 26 Dorocznej Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Regionu Morza Bałtyckiego

Data opublikowania: 21 września 2018
O projekcie RDI2CluB podczas 26 Dorocznej Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Regionu Morza Bałtyckiego
O projekcie RDI2CluB podczas 26 Dorocznej Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Regionu Morza Bałtyckiego

W dniach 10-12 września 2018 r. w Gdańsku odbyła się 26 Doroczna Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Regionu Morza Bałtyckiego (BSSSC). Organ ten reprezentuje wszystkie regiony Morza Bałtyckiego a jego działalność dotyczy współpracy m.in. w obszarach: polityki spójności, polityki morskiej, bezpieczeństwa na morzu, rozwoju infrastruktury transportowej, ochrony środowiska, edukacji, a także Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Wydarzenie, którego gospodarzem w tym roku było województwo pomorskie skupiło blisko 200 uczestników: w tym przedstawicieli państw bałtyckich, regionów, miast, instytucji oraz organizacji europejskich. Nie zabrakło także przedstawicieli województwa świętokrzyskiego – partnerów międzynarodowego projektu RDI2CluB, który został zaprezentowany podczas warsztatów poświęconych gospodarce obiegu zamkniętego.

W programie konferencji pt. „Solidarność, partycypacja i inteligentne działania dla lepszej przyszłości” (ang. Solidarity, participation and smart action for a better future) znalazły się panele dyskusyjne oraz warsztaty dotyczące aktualnych wyzwań polityczno-społecznych i gospodarczych, przed którymi stoją Regiony Morza Bałtyckiego m.in. w kwestiach solidarności międzypokoleniowej, czynników wspierających zrównoważony wzrost, współpracy międzynarodowej, czy rozwoju morskiej i ekologicznej gospodarki.

Sesja tematyczna pt. „Inteligentne Społeczności – Biogospodarka Obiegu Zamkniętego jako Klucz do Zielonych i Zrównoważonych Regionów” (ang. Smart societies – Circular Bioeconomy is the Key for Green and Sustainable Regions) stanowiła doskonałą okazję do wymiany międzynarodowych przykładów i konkretnych doświadczeń w zakresie projektów rozwojowych oraz innowacji dla biznesu. W ramach warsztatów pani Anna Aalto, kierownik projektu RDI2CluB z Finlandii, wyjaśniła, w jaki sposób regiony mogą korzystać z gospodarki obiegu zamkniętego przy pomocy narzędzi projektu RDI2CluB. Wystąpienie to cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, tym bardziej, że uczestnicy mogli zapoznać się z wizją biogospodarki w 2038 roku, czyli za 20 lat…

Więcej informacji: https://www.bsssc.com/

Sieć pn. Współpraca Państw Regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea States Subregional Coopertion) istnieje od 1993r. Jest siecią współpracy regionalnej Regionu Morza Bałtyckiego. Jej doroczne konferencje są spotkaniami polityków regionalnych i lokalnych oraz przedstawicieli władz centralnych, organizacji instytucji bałtyckich i unijnych, a także organizacji pozarządowych. (https://pomorskie.eu/-/o-niebieskim-i-zielonym-rozwoju-na-miedzynarodowej-konferencji-w-gdansku-baltycka-wspolpraca-na-najwyzszym-poziomie).

Galeria zdjęć

O projekcie RDI2CluB podczas 26 Dorocznej Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Regionu Morza Bałtyckiego
O projekcie RDI2CluB podczas 26 Dorocznej Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Regionu Morza Bałtyckiego
O projekcie RDI2CluB podczas 26 Dorocznej Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Regionu Morza Bałtyckiego
O projekcie RDI2CluB podczas 26 Dorocznej Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Regionu Morza Bałtyckiego
O projekcie RDI2CluB podczas 26 Dorocznej Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Regionu Morza Bałtyckiego