Młodzież sama promuje biogospodarkę!

Data opublikowania: 11 marca 2020
sejmik młodzieżowy prezentacja biogospodarki
sejmik młodzieżowy prezentacja biogospodarki

W lutym spotkaliśmy się z Młodzieżowym Sejmikiem województwa Świętokrzyskiego. Teraz jego członkowie, w ramach współpracy z projektem RDI2CluB, samodzielnie zaprezentowali założenia biogospodarki podczas konferencji dla młodzieżowych rad gmin i miast, która odbyła się 10 marca w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Dziękujemy Wam za zaangażowanie, młodzi radnii! Właśnie tak powstaje biogospodarka w regionie! 

Konferencja  dla młodzieżowych rad miast i gmin z terenu województwa świętokrzyskiego zorganizował Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Miała ona zachęcić kolejne młode osoby do zaangażowania się działalność tej organizacji w ramach nowej kadencji, ponieważ obecna  kończy się w maju.  Dla ustępujących, a także przyszłych młodych radnych okazja do zdobywania cennych doświadczeń w dziedzinie i aktywności społecznej i możliwość wpływu na kwestie dotyczące regionu.

Młodzieżowe rady, których przedstawicieli zaproszono do Kielc to odpowiedniki podobnych  grup na szczeblu gminnym , złożone z młodych ludzi z danej okolicy i współpracujące z lokalnymi samorządami. Na spotkanie przybyło ich kilkanaście, w sumie było to ok. 60 osób. – Zdobyliśmy duże doświadczenie w czasie dwóch lat pracy w Młodzieżowym Sejmiku, dlatego podczas konferencji chcieliśmy przekazać członkom młodzieżowych rad sposoby działania i tematy, które możemy szczególnie im polecić –  mówiła podczas spotkania Julia Pająk, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Nas - prowadzących projekt, dotyczący biogospodarki, cieszy szczególnie fakt, że jednym z takich,  istotnych z punktów widzenia młodzież obszarów do dyskusji jest  też kwestia dbania o środowisko naturalne i budowanie ekologicznych nawyków.  Do tego, młodzież sama chce promować te kwestie wśród swoich rówieśników  - prezentację na ten temat budowania świętokrzyskiej biogospodarki w ramach współpracy z projektem RDI2CluB przedstawiły obecnym Julia Pająk i Alicja Dulik.  To ważny krok do budowania biogospodarki w naszym regionie, w dodatku w wydaniu młodzieży, która stanowi jej filar!

Wtorkowej konferencji w Filharmonii Świętokrzyskiej towarzyszyły też warsztaty dotyczące zaangażowania młodzieży w prace samorządu, zorganizowane przez radnych Młodzieżowego Sejmiku oraz Kancelarię Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Cały czas trwa ponadto rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego II kadencji. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie: www.swietokrzyskie.pro/category/samorzad/sejmik-wojewodztwa/sejmik-mlodziezowy/

Galeria zdjęć

sejmik młodzieżowy  - slajd prezentacji
sejmik młodzieżowy województwa świętokrzyskiego - uczestnicy
sejmik młodzieżowy województwa świetokrzyskiego - osoba prezentująca biogospodarkę  z mikrofonem
sejmik młodzieżowy województwa świętokrzyskiego - uczestnicy na sali
sejmik młodzieżowy województwa świetokrzyskiego - uczestnicy siędzą obok siebie
sejmik młodzieżowy województwa świętokrzyskiego - ankieta bio
sejmik młodzieżowy województwa świętokrzyskiego - sala konferencyjna , w tle przewodniczący A. Pruś
sejmik młodzieżowy województwa świętokrzyskiego - uczestnicy spotkania

Załączone pliki: