Podpisanie listu intencyjnego w ramach realizacji projektu RDI2CluB

Data opublikowania: 7 lutego 2018

W dniu 7 lutego 2018 roku, w czasie konferencji prasowej na temat projektu RDI2CluB, odbyło się podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy partnerami projektu z regionu świętokrzyskiego i przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których odbędą się działania pilotażowe dotyczące analizy poziomu zanieczyszczenia powietrza i podniesienia wiedzy wśród firm oraz mieszkańców w zakresie minimalizowania poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Pan Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Michał Piast, Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, oraz Pan Tadeusz Pęczek, Prezes Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis, wspólnie z Panem Stanisławem Klimczakiem, Wicestarostą Buskim, Panem Waldemarem Sikorą, Burmistrzem Miasta i Gminy Busko-Zdrój, oraz Panem Adamem Pałysem, Wójtem Gminy Solec-Zdrój, wspólne wyrazili wolę współpracy na rzecz rozwoju inteligentnej i zrównoważonej biogospodarki na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego poprzez aktywny udział w realizacji projektu #R043 RDI2CluB “Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems” (tłum: „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”)

Więcej szczegółów o wydarzeniu:

https://www.swietokrzyskie.pro/dron-zbada-czystosc-powietrza-w-swietokrzyskiem-2/

https://www.facebook.com/itvsejmikkielce/videos/1562589473788949/?hc_ref=ARSe9oFpe3ZdlkDDt3GdL7ku6xmfn5V0_RzfsEuO70rDKw5w1NgKCDbdFcXLP22ErUA