Biogospodarka w szkole? Gwarancja ciekawych zajęć!

Data opublikowania: 13 maja 2020
zajęcia w ŚCDN
zajęcia w ŚCDN

Co mogą  stworzyć razem zdolna młodzież i nauczyciel z pasją? Niesamowite przedsięwzięcia! A jeszcze lepiej, gdy promują biogospodarkę. Pokazał to rozstrzygnięty właśnie konkurs na miniprojekt edukacyjny, zorganizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (ŚCDN) i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu RDI2CluB. Poznajcie finalistów i ich prace.

Ogłoszony w drugiej połowie zeszłego roku konkurs dla nauczycieli i ich podopiecznych kształtował proekologiczne postawy i przekonywał, jak istotna jest rola biogospodarki w naszym życiu. Organizatorzy chcieli też zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na problematykę jakości powietrza, w tym jego rosnące zanieczyszczenie oraz niekorzystny wpływ smogu na zdrowie człowieka i środowisko. Uczniowie, pod kierunkiem opiekunów projektu, używali m.in. prostych metod monitorowania i dokumentowania stanu powietrza, organizowali spotkania i akcje edukacyjne oraz przeprowadzali szereg przyrodniczych eksperymentów. Pomagała im w tym przekazana w ramach projektu RDI2CluB książka „Przyroda to przygoda. Eksperymenty młodego naukowca” J. Heckera (Wyd. “Jedność”) oraz wsparcie warsztatowe ŚCDN dla kadry nauczycielskiej. Efekty swojej wielomiesięcznej pracy przedstawili w formie dwujęzycznej (polsko-angielskiej) prezentacji PowerPoint, opatrzonej zdjęciami, wykresami, krótkimi filmami itp.

W sumie, w konkursie wzięło udział 53 uczniów z terenu województwa. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku, pod kierunkiem nauczyciela Jarosława Skoczylasa. Poprzez projekt „Biogospodarka w Oblęgorku” udowodnili, że niska emisja i smog w ich okolicy wymagają ograniczenia. Przeprowadzili też prozdrowotną i ekologiczną akcję edukacyjną, dotyczącą nadmiernego spożywania cukru przez młodzież.

Oceniający wyróżnili kreatywność grupy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach (drugie miejsce). Wraz z nauczycielką Elżbietą Wołoszyn młodzież udowodniła m.in. ważną rolę roślinności jako bariery dla zanieczyszczeń, a przy ich szkole posadzono „Zieloną tarczę”, która pomoże zatrzymać spaliny z pobliskiej ulicy. Trzecie miejsce zajął zespół Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Rudzie Malenieckiej pod opieką nauczycielki Wioletty Flejterskiej m.in. za szeroko zakrojoną akcję edukacyjną w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Na „zielone” postawili także wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach, należącego do kieleckiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). Pod kierunkiem nauczycielki Katarzyny Zawiszy stworzyli swój mini las - symbol naturalnej walki ze smogiem.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkich uczestnikom za ich zaangażowanie, ciężką pracę i wytrwałość, a szczególnie opiekunom grup - za zmobilizowanie młodzieży do ciekawych doświadczeń i bycia przyjaznym naturze. Mamy nadzieje, że dzięki tej nietypowej formie wszyscy przekonaliśmy się, że biogospodarka jest z nami na co dzień i można poznawać ją w pasjonujący sposób. Wyrazy podziękowania kierujemy także do współorganizatora wydarzenia – Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, w szczególności pani Ewy Kwiecień oraz pani Małgorzaty Grzegorczyk, które czuwały nad merytoryką i organizacją całego przedsięwzięcia.

Zapraszamy również do obejrzenia zwycięskich prezentacji, które zamieszczamy poniżej.

Zdj.: ŚCDN

Galeria zdjęć

zajęcia w ŚCDN - osoby prowadzące przed ekranem rzutnika
zajęcia w ŚCDN - urządzenie elektroniczne
zajęcia w ŚCDN - butelki plastikowe z nałożonymi na szjki balonikami
zajęcia w ŚCDN - na pierwszym planie prowadzące zajęcia, w tle uczestnicy

Załączone pliki: