Aktualności

W dniu 23 września 2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zorganizowało konferencję pn. „GOSPOSTRATEG – oto-GOZ”. GOZ – czyli gospodarka obiegu zamkniętego – to koncepcja gospodarki, w której zamiast „wyprodukować, zużyć, wyrzucić”, staramy się wykorzystywać jak najmniej zasobów, w pełni je wykorzystać, użytkować jak najdłużej i … jak najmniej wyrzucić. A nawet to co wyrzucamy staramy się na powrót zamienić na surowiec (m.in. poprzez segregację odpadów). W ten sposób zataczamy koło i zamykamy obieg. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce to duże wyzwanie, przed którym stoi nie tylko Polska, ale i cały świat. A liderem na tej drodze są …. Chiny, które krajowe założenia GOZ wprowadziły już w 2002 roku.

Bioecenomy ecosystem
Bioecenomy ecosystem

Partnerzy sieci Biobord wypracowali Plan Działań Wspólnych jako regionalne i transnarodowe mapy drogowe na rzecz wzmocnienia innowacyjnych ekosystemów biogospodarki. Plan Działań Wspólnych ma na celu wsparcie inteligentnej i zrównoważonej biogospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu na obszarach wiejskich w pięciu krajach Regionu Morza Bałtyckiego zaangażowanych w projekt „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki” współfinansowanego z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

O doświadczeniach i przyszłości budownictwa drewnianego - kolejne spotkanie w ramach działań transnarodowych projektu #R043 RDI2CluB
O doświadczeniach i przyszłości budownictwa drewnianego - kolejne spotkanie w ramach działań transnarodowych projektu #R043 RDI2CluB

W dniu 9 maja 2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa Kielce miało miejsce spotkanie partnerów projektu #R043 RDI2CluB reprezentujących Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z przedstawicielami generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz spółki Polskie Domy Drewniane S.A. Spotkanie dotyczyło możliwości współpracy w ramach działań transnarodowych w zakresie budownictwa niskoemisyjnego.

Biogospodarka – potencjał rozwoju gospodarczego Regionu Świętokrzyskiego i Polski w oparciu o zasoby biomasy
Biogospodarka – potencjał rozwoju gospodarczego Regionu Świętokrzyskiego i Polski w oparciu o zasoby biomasy

Temat ten stanowił hasło przewodnie podczas wykładu dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, który odbył się 27 kwietnia 2019 r. w budynku Politechniki Świętokrzyskiej. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kluczowymi założeniami i zadaniami projektu # R043 RDI2CluB. Poznali oni podstawową terminologię z zakresu biogospodarki, dowiedzieli się również na czym polega piramida biogospodarki. Kluczowym elementem wykładu było przedstawienie znaczenia biogospodarki pod kątem wyzwań społecznych, zapotrzebowania na żywność wysokiej jakości, zmian klimatycznych czy malejących zasobów surowców kopalnych. Celem wykładu było podnoszenie świadomości społeczeństwa nt. biogospodarki i kształtowanie postaw pro-ekologicznych. Zajęcia poprowadził pan Tadeusz Pęczek, Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis.

„Eko-logiczni na co dzień”

Data opublikowania: 18 kwietnia 2019
„Eko-logiczni na co dzień”
„Eko-logiczni na co dzień”

„Eko-logiczni na co dzień” – w myśl tego hasła, w dniu 13 kwietnia 2019 r., odbyła się prezentacja projektu RDI2CluB, podczas której młodzi studenci Świętokrzyskiej Politechniki Dziecięcej - 250 dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat - uczyło się co to znaczy być przyjaznym dla środowiska. Wydarzenie to miało na celu pomoc młodym ludziom w kształtowaniu właściwych postaw pro-ekologicznych. Aby ułatwić im to zadanie, każdy z młodych studentów otrzymał książkę pt. „Przyroda to przygoda”, zawierającą wiele użytecznych wskazówek i pomysłów jak żyć w zgodzie z naturą.

O promocji biogospodarki na warsztatach w Regionalnym  Centrum Naukowo-Technologicznym
O promocji biogospodarki na warsztatach w Regionalnym  Centrum Naukowo-Technologicznym

W dniu 25 lutego br. w siedzibie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu odbyło się spotkanie nt. założeń i celów funkcjonowania Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki. Podczas spotkania zaprezentowano plany dotyczące działalności Centrum oraz realizowane i przewidywane działania na rzecz podniesienia wiedzy nt. biogospodarki w województwie świętokrzyskim. Przedstawiono również wstępne założenia „Działania na rzecz podniesienia wiedzy nt. biogospodarki w województwie świętokrzyskim” i zaproszono uczestników spotkania do współpracy.