„Eko-logiczni na co dzień”

Data opublikowania: 18 kwietnia 2019
„Eko-logiczni na co dzień”
„Eko-logiczni na co dzień”

„Eko-logiczni na co dzień” – w myśl tego hasła, w dniu 13 kwietnia 2019 r., odbyła się prezentacja projektu RDI2CluB, podczas której młodzi studenci Świętokrzyskiej Politechniki Dziecięcej - 250 dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat - uczyło się co to znaczy być przyjaznym dla środowiska. Wydarzenie to miało na celu pomoc młodym ludziom w kształtowaniu właściwych postaw pro-ekologicznych. Aby ułatwić im to zadanie, każdy z młodych studentów otrzymał książkę pt. „Przyroda to przygoda”, zawierającą wiele użytecznych wskazówek i pomysłów jak żyć w zgodzie z naturą.

Powyższe wydarzanie odbyło się w ramach realizacji JAP regionalnego nr 2.3 pt.: Podniesienie świadomości/kompetencji nt. biogospodarki oraz inteligentnego i zrównoważonego wykorzystania biozasobów wśród interesariuszy biogospodarki oraz społeczeństwa.

Galeria zdjęć

„Eko-logiczni na co dzień”
„Eko-logiczni na co dzień”
„Eko-logiczni na co dzień”
„Eko-logiczni na co dzień”
„Eko-logiczni na co dzień”
„Eko-logiczni na co dzień”
„Eko-logiczni na co dzień”
„Eko-logiczni na co dzień”

Załączone pliki: