Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!

Data opublikowania: 18 listopada 2019
Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!
Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!

W dniach 7-8 listopada 2019 r. w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju odbyły się kolejne spotkania dotyczące realizacji lokalnego pilotażu projektu RDI2CluB. W ramach pilotażu prowadzone są tam badania czystości powietrza, których wyniki zespół projektu zaprezentował lokalnej społeczności. Gospodarzami spotkań były władze Gmin Busko-Zdrój i Solec-Zdrój.

Tym razem na prezentacje, a także do dyskusji na temat ochrony powietrza i biogospodarki zaproszono lokalną społeczność. Organizator spotkań oraz partner w projekcie RDI2CluB - Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne od 2018 r. prowadzi pomiary jakości powietrza w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju przy użyciu drona zakupionego w ramach projektu. Wyniki tych pomiarów mają co prawda charakter poglądowy, ale potwierdziły, że niska emisja na terenach małych miejscowości i obszarów wiejskich dotyczy głównie okresu grzewczego i generowana jest głównie przez budynki mieszkalne, opalane paliwami kopalnymi.

Celem spotkań było wypracowanie kompleksowego podejścia do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, w szczególności tzw. niskiej emisji, poprzez aktywne włączenie społeczności lokalnych w  te działania oraz zwrócenie uwagi na szanse jakie biogospodarka stwarza dla rozwoju naszego województwa.

A po co nam właściwie ta biogospodarka…?

Na to pytanie starała się odpowiedzieć Magdalena Karpińska, koordynator polskiego partnerstwa projektu RDI2CluB w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Przedstawiła ona Regionalny Profil Biogospodarki Województwa Świętokrzyskiego, wyniki lokalnego pilotażu, a także szereg argumentów ekonomicznych i etycznych, wyjaśniających, dlaczego troska o środowisko nie jest już kwestią wyboru, ale koniecznością i do czego może doprowadzić nas i przyszłe pokolenia rosnący dług ekologiczny.

Cezary Cichy z Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego zaprezentował Centrum Wiedzy i Rozwoju Biogospodarki – miejsce, które ma wspierać budowę świętokrzyskiej biogospodarki. Natomiast Ewelina Piotrowska, reprezentująca partnera biznesowego projektu Fundację Edukacji i Dialogu Społecznego ProCivis, zaprezentowała internetową platformę Biobord.eu, tworzoną w ramach projektu jako wirtualne miejsce spotkań i współpracy dla wszystkich zainteresowanych tematyką biogospodarki.

Dr hab. Anna Rabajczyk opowiedziała z kolei o katastrofalnych skutkach niskiej emisji we współczesnym świecie tj. o wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka czy stan infrastruktury oraz o jej konsekwencjach ekonomicznym. Marek Szymczyk, audytor energetyczny, mówił o tym w jaki sposób można ograniczyć niską emisję wytwarzaną przez nasze domy, a przy okazji ograniczyć wydatki budżetów domowych poprzez np. docieplanie domów, wymianę żarówek na energooszczędne itd. O możliwościach pozyskania dodatkowych środków na inwestycje w OZE w ramach krajowych programów „Czyste powietrze” i „Mój prąd” opowiedziała Katarzyna Kitlińska, doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W spotkaniu w Solcu-Zdroju wziął udział także Grzegorz Solarz, wiceprezes Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – jedynego w województwie świętokrzyskim krajowego klastra kluczowego. Podkreślił znaczenie biogospodarki dla nadchodzącej perspektywy finansowej. Ogrom środków, które będą przeznaczone na finansowanie działań z zakresu biogospodarki mówi nie tylko o skali problemu zanieczyszczenia środowiska, ale  powinien także ukierunkowywać nasze przyszłe działania właśnie na promocję i rozwój gospodarki obiegu zamkniętego.

Podczas spotkań uczestnicy mogli się też zapoznać z ofertą konkretnych rozwiązań umożliwiających ograniczenie niskiej emisji Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Metalbet (producent podgrzewaczy wody, zbiorników solarnych oraz kotłów C.O.) oraz Polskiej Spółki z o.o. Eko Energia.

Galeria zdjęć

Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!
Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!
Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!
Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!
Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!
Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!
Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!
Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!
Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!
Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!
Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!
Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!
Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!
Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!
Od spotkań lokalnych do zmian globalnych, czyli ciąg dalszy spotkań o biogospodarce w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju!

Załączone pliki: